Gästhamnar

På din resa med egen båt så går det bra att lägga till vid två gästhamnar med full service när du passaerar Hallstahammar.

Hallstahammar är en del av orterna längsmed Kolbäcksåns vattensystem och Strömsholms kanal. Strömsholms kanal som rinner från Smedjebacken i norr ner till utloppet i Borgåsund i söder. Totalt 11 mil lång farled, fallhöjd på 100 meter och 26 slussar. I Hallstahammar passar du åtta slussar var av några är dubbelslussar och en är en trippelsluss, Sörkvarn i Hallstahammar. Här har vi bryggorna du passerar från Mälaren på din resam mot Smedjebacken i Hallstahammar.

Borgåsunds gästhamn
Sydligaste gästhamnen som ligger i Mälaren. Hit kan du gå med vilken båt du vill eftersom gästhamnen ligger precis vid inloppet till Mälarviken Freden och innan du passerar någon bro.

Platser: 20 st
Möjlighet till tankning.
Hamnvärd: Borgåsunds restaurang

Strömsholm dagbrygga
Dagbrygga där du kan lägga till över dagen. Bryggan har ingen tillgång till el eller andra serviceförnödenheter. Här ifrån har du nära upp till stallbacken och Strömsholms slott.

Westerqwarn dagbrygga
Dagbrygga i närheten till Westerqwarn restaurang. Här kan du spela minigolf eller äta vid Westerqwarns restaurang.

Kolbäcks Gästgiveri dagbrygga
Dagbrygga i anslutning till Kolbäcks Gästgivaregård. Var uppmärksam på att det är mycket sten runt bryggan, var försiktig! Här har du Gästgiveriet och minnesplatsen för Slaget vid Herrevad precis i anslutning till bryggan.

Kolbäck dagbrygga
Bryggan ligger med närhet till Kolbäcks centrum och Kolbäcks järnvägsstation.

Hallstahammars gästhamn
Hallstahammars gästhamn ligger mellan slussarna Sörkvarn och Skantzen. Förtöjning via långsidan. Gästhamnsavgiften löser du i receptionen på Skanzö Bad & Camping.

Platser: 20 st
Möjlighet till tankning ca 0,8 km (OKQ8)
Hamnvärd: Skantzö Bad & Camping

Skantzsjön dagbrygga
Dagbrygga för tillfälligt stopp vid Skantzsjön.

Trångfors smedja dagbrygga
Dagbrygga vid Trångfors smedja. Här har du kulturområde Trångfors precis i angränsning till bryggan.


Strömsholms Kanal
Vill du veta mer om Strömsholms kanal och vart du kan stanna, äta eller upptäcka nya platser så läs mer på kanalens webbplats Länk till annan webbplats..

Se och göra längs Strömsholms Kanal

Läs mer om vart du kan stanna, äta eller upptäcka nya platser längs kanalen

Läs mer om vart du kan stanna, äta eller upptäcka nya platser längs kanalen

Läs mer om vart du kan stanna, äta eller upptäcka nya platser längs kanalen

Se och göra