Sörkvarn och Skantzens slussar

Varje sommar trafikerar båtar Strömsholms kanal. Vattenvägen tar dig från Mälaren ända upp till Smedjebacken. En sträcka på ca 11 mil och passage genom 26 slussar.

Hallstahammar är den kommun som har flest slussar efter kanalen. Två av de mest populära slussarna att besöka från land är

  • Sörkvarn
  • Skantzen (i folkmun kallad Norlings. Uppkallad efter slussvaktare A.G Norligs som bodde i slussvaktarbostaden och arbetade som slussvaktare i 52 år).

Sörkvarn är den enda trippelslussen som finns i Strömsholms kanal och är mäktig att skåda både från båt och från land. Det är så många som uppemot 1500 personer som varje säsong tittar på slussningen från land. Från vattnet passerar ca 300 båtar. Slussningen sker precis på samma sätt idag som den gjordes när den byggdes för över 225 år sen. Detta är unikt och en av anledningarna till att Strömsholms kanal är kulturminnesmärkt.

Norlings, eller Skantzen som slussen egentligen heter, är en dubbelsluss och har ett inlopp till slussen som är lite speciell. Till vänster om slussen finns en trapp installerad i slussväggen. Trappan har fått sitt namn efter Karl XV eftersom det var tänkt att han skulle stiga i land här i samband med återinvigningen av Strömsholms kanal den 5 juli 1860. Trappen blev aldrig använd då ångbåten som skulle föra Karl XV till Skantzen från Borgåsund gick på grund. Så kungen kom via landsvägen för att ta sig till festligheterna på Skantzen.

Den 90-gradiga svängen som man tvingades bygga alldeles nedan för Norlings sluss beror på att det inte gick att gräva den planerade sträckan rakt fram då den innehöll alldeles för mycket kvicklera. I tre dagar höll man på men var tillslut tvugna att ge upp. Man kan än idag se resterna av de tilltänkta inloppet från kanalen, den så kallade Lurgropen.