Sörkvarnsforsen

Naturreservatet Sörkvarnsforsen i Hallstahammar består av stränder och forsar klädda med lövskog. Reservatet hyser ett rikt växt- och djurliv. Här finns flera sällsynta växter, till exempel Krissla och Bågsäv. Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre Hackspett och Kungsfiskare. Det här området är en av de sista outbyggda forssträckorna i Kolbäcksån.